Innovatief inkoopmodel

Effectief en efficiënt inkopen is voor elke organisatie van belang. Publieke instellingen hebben zich daarbij ook nog te houden aan specifieke wet- en regelgeving. Dat maakt het inkopen en aanbesteden er niet eenvoudiger op, zeker nu duurzaamheid, social return en de positie van het regionale MKB eveneens om aandacht vragen. Voor aanbestedende diensten in Zuid-Nederland is deelname aan het Inkoopcentrum Zuid, het nieuwe, innovatieve inkoopmodel, dan ook een logische stap. Want samen kun je beter en slimmer inkopen dan alleen.

Samen kun je beter en
slimmer inkopen dan alleen


Lees meer