Inkoopsamenwerking

Inkoopcentrum Zuid is een nieuw model inkoopsamenwerking voor aanbestedende diensten in Zuid-Nederland. Het biedt dienstverlening op maat. De deelname is laagdrempelig, de kosten zijn overzienbaar en de opbrengsten zichtbaar. De gevolgen van de nieuwe aanbestedingswet, de decentralisatie van Rijkstaken en de grote druk op de begroting, maken samenwerking in het inkoopproces noodzakelijker dan ooit. Om de inkoop van aanbestedende diensten te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst, is deze coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (“u.a.”) opgericht. Ze biedt haar leden een groot aantal zekerheden en voordelen. Ze oefent in hun belang een bedrijf uit, terwijl de aansprakelijkheid van de leden is uitgesloten. De coöperatie is zelf een aanbestedende dienst en treedt als aankoopcentrale op. Voor de afname van maatwerkdiensten kunnen leden één op één zaken doen met de coöperatie.