Producten en diensten

Inkoopcentrum Zuid biedt haar leden dienstverlening op maat. Deze bestaat uit twee lagen: inkoopcentrum en kenniscentrum, en twee pijlers: collectieve en individuele diensten. Het productaanbod is eveneens flexibel en vraaggericht. Het omvat:

  • klachtenmeldpunt aanbestedingen

    klachtenmeldpunt aanbestedingen

    Inkoopcentrum Zuid  voorziet in een  klachtenregeling ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als onderdeel van de Aanbestedingswet 2012.

    Lees meer →

  • Raamovereenkomsten

    Raamovereenkomsten

    Als aankoopcentrale sluit Inkoopcentrum Zuid zelfstandig raamovereenkomsten, waaraan leden kunnen deelnemen. Zij maken dan tevens gebruik van de overeengekomen bonusregelingen.

  • Digitale marktplaats

    Digitale marktplaats

    Inkoopcentrum Zuid biedt leden de mogelijkheid gebruik te maken van een digitale marktplaats.

  • Contractmanagement

    Contractmanagement

    Inkoopcentrum Zuid kan haar leden ondersteunen bij het managen van contracten. De wijze en omvang van deze dienstverlening worden in overleg bepaald.

  • Adviesdiensten

    Adviesdiensten

    Inkoopcentrum Zuid kan haar leden adviseren inzake alle inkoopvraagstukken.

  • Detachering van inkoopspecialisten

    Detachering van inkoopspecialisten

    Leden die tijdelijk behoefte hebben aan een (parttime) inkoopspecialist in eigen huis, kunnen daarvoor terecht bij Inkoopcentrum Zuid.

  • Uitvoering van aanbestedingen

    Uitvoering van aanbestedingen

    Inkoopcentrum Zuid kan voor leden op projectbasis aanbestedingen uitvoeren.

  • Inkooptrainingen

    Inkooptrainingen

    Inkoopcentrum Zuid biedt haar leden inkooptrainingen aan. Leden worden regelmatig geïnformeerd over het actuele aanbod aan trainingen.

  • Kennisnetwerk

    Kennisnetwerk

    Inkoopcentrum Zuid biedt haar leden regelmatig netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen. Ook hebben leden toegang tot het digitale kennisnetwerk van Inkoopcentrum Zuid.

  • Maatwerkdiensten

    Maatwerkdiensten

    Andere wensen? Leden kunnen met specifieke wensen terecht bij Inkoopcentrum Zuid voor dienstverlening op maat.

Innovatief en creatief

Als het kennis- en expertisecentrum voor haar leden is Inkoopcentrum Zuid gericht op innovatieve en creatieve oplossingen voor inkoopvraagstukken. Het creëert aldus meer mogelijkheden voor optimaal en maatschappelijk verantwoord inkopen, slim gebruikmakend van de ruimte die de wet- en regelgeving biedt.

Op basis van de ‘quasi-in huis’-uitzondering kunnen leden één op één zaken doen met Inkoopcentrum Zuid.