Producten en diensten

Inkoopcentrum Zuid biedt haar leden dienstverlening op maat. Deze bestaat uit twee lagen: inkoopcentrum en kenniscentrum, en twee pijlers: collectieve en individuele diensten. Het productaanbod is eveneens flexibel en vraaggericht. Het omvat:

 • klachtenmeldpunt aanbestedingen

  klachtenmeldpunt aanbestedingen

  Inkoopcentrum Zuid  voorziet in een  klachtenregeling ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als onderdeel van de Aanbestedingswet 2012.

  Lees meer →

 • Raamovereenkomsten

  Raamovereenkomsten

  Als aankoopcentrale sluit Inkoopcentrum Zuid zelfstandig raamovereenkomsten, waaraan leden kunnen deelnemen. Zij maken dan tevens gebruik van de overeengekomen bonusregelingen.

 • Digitale marktplaats

  Digitale marktplaats

  Inkoopcentrum Zuid biedt leden de mogelijkheid gebruik te maken van een digitale marktplaats.

 • Contractmanagement

  Contractmanagement

  Inkoopcentrum Zuid kan haar leden ondersteunen bij het managen van contracten. De wijze en omvang van deze dienstverlening worden in overleg bepaald.

 • Adviesdiensten

  Adviesdiensten

  Inkoopcentrum Zuid kan haar leden adviseren inzake alle inkoopvraagstukken.

 • Detachering van inkoopspecialisten

  Detachering van inkoopspecialisten

  Leden die tijdelijk behoefte hebben aan een (parttime) inkoopspecialist in eigen huis, kunnen daarvoor terecht bij Inkoopcentrum Zuid.

 • Uitvoering van aanbestedingen

  Uitvoering van aanbestedingen

  Inkoopcentrum Zuid kan voor leden op projectbasis aanbestedingen uitvoeren.

 • Inkooptrainingen

  Inkooptrainingen

  Inkoopcentrum Zuid biedt haar leden inkooptrainingen aan. Leden worden regelmatig geïnformeerd over het actuele aanbod aan trainingen.

 • Kennisnetwerk

  Kennisnetwerk

  Inkoopcentrum Zuid biedt haar leden regelmatig netwerkbijeenkomsten over actuele onderwerpen. Ook hebben leden toegang tot het digitale kennisnetwerk van Inkoopcentrum Zuid.

 • Maatwerkdiensten

  Maatwerkdiensten

  Andere wensen? Leden kunnen met specifieke wensen terecht bij Inkoopcentrum Zuid voor dienstverlening op maat.

Innovatief en creatief

Als het kennis- en expertisecentrum voor haar leden is Inkoopcentrum Zuid gericht op innovatieve en creatieve oplossingen voor inkoopvraagstukken. Het creëert aldus meer mogelijkheden voor optimaal en maatschappelijk verantwoord inkopen, slim gebruikmakend van de ruimte die de wet- en regelgeving biedt.

Op basis van de ‘quasi-in huis’-uitzondering kunnen leden één op één zaken doen met Inkoopcentrum Zuid.